PROFI HYPPO - pojištění, hypotéky
Váš poradce pro finance.
Tam, kde jiní končí, my začínáme.

mobil: 724 784 607
DOPORUČENÍ
Pojistná událost - poškozené vodovodní potrubí
Děkujeme za skvělou spolupráci a rychlé vyřízení pojistné události. Peníze jsou připsány na našem účtu. Obecní úřad V....(okres Nymburk) ...
Pojistná událost - vichřice
V březnu letošního roku nám vichřice sebrala část střechy. Stalo se to o víkendu. Na linku pojišťovny jsme se nedovolali, a tak jsme požádali paní Duškovou, aby nám poradila co máme dělat. Ještě týž d ...
ANKETA
Hlasování o způsobu komunikace mezi klientem a poradcem
Osobní schůzka u mě doma
Osobní schůzka u mě doma 22%
Osobní schůzka v kanceláři
Osobní schůzka v kanceláři 20%
Telefonicky
Telefonicky 20%
Mailem
Mailem 21%
Poštou
Poštou 20%
Zavoláme Vám

Jméno:

Město:

Telefon:

E-mail:

Mám zájem o:
pojištění
hypotéku
kurz "Sám sobě finančním poradcem"
spolupráci
jinou informaci
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení
Facebook

Pojištění odpovědnosti za škodu

 • v běžném občanském životě
  příklad: dítě v obchodě zavadí o regál se zbožím, při jízdě na kole srazíte chodce, při jízdě na lyžích se střetnete s jiným lyžařem, …
 • podnikatelů z provozní činnosti
  jako podnikatel odpovídáte za škody, které způsobíte na životě, zdraví či majetku třetích osob, ať už vaše činnost zahrnuje výrobu nebo služby
 • vadou výrobku
  zejména pro výrobní organizace
 • profesní
  projektanti, účetní, advokáti, soudní znalci…
 • držba nemovitosti
  př. sníh, který se sesune na zaparkované cizí auto či poškodí zdraví kolemjdoucího...
 • odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • vlastníka zvířete
  př. váš pes uteče a způsobí dopravní nehodu nebo pokouše cizí osobu...
 • věci převzaté a užívané
  jste podnikatelem, který opravuje, montuje či jinak upravuje věci patřící objednateli? Užíváte na základě smlouvy o pronájmu, zapůjčení či jiného smluvního vztahu věc patřící jiné osobě? Pak doporučujeme si pojistit škody, které mohou na tomto majetku nastat. Např. jeho odcizení, poškození, zničení.
 • regres zdravotní pojišťovny
  úrazy zaměstnanců
 • pojištění právní ochrany
  hradí náklady na konzultaci s advokátem nebo notářem, zaplacení honoráře svého právního zástupce, náklady na soudní řízení, na znalecké posudky

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání

Rozsah pojištění

Pojištění zahrnuje obecnou odpovědnost zaměstnance za škodu dle § 250 zákoníku práce. Při volbě rozsahu je nutno zohlednit všechny aspekty pracovních a služebních povinností, a případně připojistit odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů patřících zaměstnavateli (mobilní telefony, notebooky, pracovní pomůcky apod.) Příjemcem plnění je poškozený, tedy zaměstnavatel.

Zaměstnanci

Do pojištění lze zahrnout zaměstnance v pracovním a jemu obdobném poměru. Zaměstnance na dohody o pracovní činnosti lze pojistit, zaměstnance na dohody o provedení práce nikoliv.

Stanovení správného limitu plnění

Limitem se rozumí plnění z jedné pojistné události. Vychází se z průměrného hrubého měsíčního výdělku. Zákon o mzdě stanoví, že zaměstnavatel může požadovat po zaměstnanci náhradu škody až ve výši 4,5 násobku takto stanoveného výdělku.

Spoluúčast

Výše spoluúčasti zaměstnance znamená, jakou částkou se podílí na vzniklé pojistné události z vlastních prostředků.Nejnižší možná spoluúčast je 1.000,- Kč.

Zánik pojištění

Pokud je pojistníkem (plátcem pojištění) zaměstnavatel, zaniká pojištění ukončením pracovního vztahu a oznámením pojišťovně.

Připojištění řidičů

Vztahuje se na škodu způsobenou držením, používáním nebo provozem vozidel s registrační značkou v majetku zaměstnavatele. Nevztahuje se na vozidla zákazníků a vlastní motorová vozidla, byť by byla používána k plnění pracovních povinností. Škody způsobené motorovým vozidlem při jeho provozu na pozemní komunikaci řeší povinné ručení.

Připojištění pracovních strojů

Vztahuje se na škodu způsobenou držením, používáním nebo provozem pracovního stroje při plnění pracovních povinnost. Škody způsobené mobilním pracovním strojem při jeho provozu na pozemní komunikaci a/nebo na kolejích řeší povinné ručení.

Připojištění ztráty svěřených předmětů

Vztahuje se na škody způsobené zaměstnancem ztrátou svěřených předmětů, tj. nástrojů, ochranných pracovních prostředků a dalších předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil v souladu s § 255 zákoníku práce. Za ztrátu není považována krádež nebo loupež, za svěřené předměty nejsou považovány peníze, směnky, cenné papíry a ceniny.

Připojištění pokut a penále

Vztahuje se na škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli při plnění pracovních povinností vyměřením pokuty/penále orgánem státní správy či samosprávy. Pojištění se nevztahuje na přestupky dle § 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.

Připojištění světového pojistného krytí

Jde o rozšíření územní působnosti z ČR na celý svět, kde zaměstnanec plní pracovní povinnosti. Sídlo nebo místo podnikání musí mít zaměstnavatel v ČR. Plnění se poukazuje v Kč.

Křížová odpovědnost

Vztahuje se na škody způsobené zaměstnancem při plnění pracovních povinností, ve které je pojištěný společníkem nebo ve které je společníkem osoba pojištěnému zaměstnanci blízká nebo je mezi pojištěným a společností jiné majetkové propojení. Osobou blízkou je sourozenec, manžel/ka, dále jiné osoby v poměru rodinném a obdobném, jestliže by újmu, kterou jedna utrpí, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní (§ 16 obč. z.). Osobou blízkou je dále právnická osoba, v níž je pojištěný, jemu blízká fyzická osoba nebo společník nebo statutární orgán společníkem.

Druhy smluv

Pojistnou smlouvu si sjednává zaměstnanec jako jednotlivec a pojistná ochrana se tak vztahuje na všechny zaměstnavatele, se kterými má uzavřen pracovně-právní vztah. Pojistnou smlouvu může také uzavřít zaměstnavatel s přiloženým jmenným seznamem zaměstnanců.

 

 

 

 

Generali pojišťovna a.s.

 

Kooperativa pojišťovna a.s.

 

ČSOB Pojišťovna a.s.

 

ERGO Pojišťovna a.s.

Limity plnění v Kč

60.000,-- - 1.000.000,--

100.000,-- - 300.000,--

60.000,-- -700.000,--

50.000,-- -

500.000,--

Spoluúčast

1/3

1.000,--

2.000,--

3.000,--

5.000,--

30%

10%

25% min. 1.000,--

10% min. 1.000,--

0% min. 1.000,--

10% min. 1.000

1.000,--

Příklad výpočtu:

 

Zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou

17.000,-- Kč

 

Limit plnění 80.000,--

720,--Kč/ročně

Spoluúčast 1/3

 

Limit plnění 100.000,--

620,-- Kč/ročně

Spoluúčast 10%

 

Limit plnění 80.000,--

543,-- Kč/ročně

Spoluúčast 25%

 

Limit plnění 100.000,--

666,-- Kč/ročně

Spoluúčast 10%

Příklad výpočtu:

 

Zaměstnanec s hrubou mzdou 27.000,-- Kč

 

 

Limit plnění 120.000,--

1.148,-- Kč/ročně

Spoluúčast 1.000,--

 

Limit plnění 150.000,--

720,--Kč/ročně

Spluúčast 10%

 

Limit plnění 120.000,--

1.173,-- Kč/ročně

Spoluúčast 1.000,--

 

Limit plnění 150.000,--

856,-- Kč/ročně

Spoluúčast 10%

Příklad výpočtu:

 

Zaměstnanec s hrubou mzdou 33.000,-- Kč

 

Limit plnění 150.000,--

1.288,-- Kč/ročně

Spoluúčast 1.000,--

 

Limit plnění 150.000,--

720,--Kč/ročně

Spluúčast 10%

 

Limit plnění 200.000,--

1.599,-- Kč/ročně

Spoluúčast 1.000,-

 

Limit plnění

150.000,--

1.113,-- Kč/ročně

Spoluúčast 1.000

Příklad výpočtu:

Řidič nákl. vozidla s hrubou mzdou 26.000,-- Kč, se svěřeným  telefonem a navigací

 

Limit plnění 150.000,--

4.732,--Kč/ročně

Škody na vozidle do 100.000,--

Spoluúčast 1.000

 

Limit plnění 150.000,--

3.000,--Kč/ročně

Spluúčast 10%

Bez ztráty svěřeného předmětu

 

Limit plnění 200.000,--

5.276,--Kč/ročně

Bez ztráty svěřeného předmětu

 

Limit plnění 150.000,--

3.900,--Kč/ročně

Bez ztráty svěřeného předmětu

Služby spojené se zprostředkováním pojistné smlouvy prostřednictvím PROFI HYPPO, s.r.o.

Na základě smlouvy o zprostředkování, správě a udělení plné moci bezplatně zajišťujeme porovnání nabídek, audity stávajících pojistných smluv, sjednání, administrativní správu, pomoc při pojistných událostech od nahlášení do výplaty plnění. Ke sjednané pojistné smlouvě vztahující se k pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené při výkonu povolání se předává poukaz na slevu 20% na jakokoliv další majetkovou či odpovědnostní pojistnou smlouvu (např. povinnné ručení, pojištění rodinného domu, domácnosti atd.).

Slevový kupon - "stáhněte si kupon na slevu"

Slevový kupon
Sleva 10% na všechny druhy pojištění, platí 1 měsíc, předejte při osobní návštěvě našeho poradce u Vás nebo v naší kanceláři. Hypoteční úvěry - příspěvek do výše max. 5.000 Kč, na platby související s úvěrem (např. odhad)

Kupon ke stažení.

Generali
Kooperativa
UNIQA
Axa
ING
ČSOB
Česká pojišťovna
ČPP
SLAVIA
AKTUALITY
Roční cestovní karta levněji. Od 400,-- Kč za osobu.
Pro celou rodinu za 1.500,-- Kč už s odpovědností za škody a úrazovým pojištěním.
Povinné ručení se slevou 20% u všech pojišťoven
Povinné ručení zvládáme levněji než srovnávače na internetu. Za doporučení dalšího klienta dalších 5%.
Refinancování hypoték je nyní tak snadné.
Stačí Vám stávající úvěrová smlouva, trefit se do termínu výročí fixace a nemít negativní záznam v registrech a máme pro Vás úrokovou sazbu 1,99% s možností její rezervace až 2 roky.
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání
U tohoto druhu pojištění v posledních 2 letech výrazně vzrostlo pojistné. I s tím si poradíme.
Nové hypoteční úvěry se sazbou 1,99% u většiny bank
Bez poplatků za sjednání, za vedení. Odhad zajistíme zdarma nebo za Vás uhradíme. Zjednodušené dokazování příjmů.
PRO ODDECH
Hlášení školních úrazů: - při hodině výtvarné výchovy si žák zlomil palec na pravé noze, - učitelka vedoucí dítě za ruku ze schodů upadla a dítě si zlomilo ruku, - na dětském hřišti se dítě sklouzlo na skluzavce a při dojetí zlomilo spolužákovi zápěstní kůstky.